Ամսաբողկ

CELESTA F1
CELESTA F1

Վաղահասությունը (օր)` 25-30

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 100 գր

 

CHAMPION F1
CHAMPION F1

Վաղահասությունը (օր)` 25-29

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր

 

TONDA
TONDA

Վաղահասությունը (օր)` 25-29

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր

 

ITALIAN GIANT
ITALIAN GIANT

Վաղահասությունը (օր)` 25-29

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր

 

CRIMSON GIANT
CRIMSON GIANT

Վաղահասությունը (օր)` 25-30

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 100 գր

 

BETA
BETA

Վաղահասությունը (օր)` 25-30

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր

 

ROSSETA
ROSSETA

Վաղահասությունը (օր)` 25-30

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր

 

QUEEN
QUEEN

Վաղահասությունը (օր)` 25-30

Գույնը` մուգ կարմիր

Ձևը` կլոր

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 500 գր