Գազար

RABFA F1
RABFA F1

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

ORAFA F1
ORAFA F1

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

NANTES 5 NABA
NANTES 5 NABA

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

BERLICUM 2
BERLICUM 2

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

NANTES  IMPROVED
NANTES IMPROVED

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

NANTES AMELIANES 2
NANTES AMELIANES 2

Վաղահասությունը` միջին

Տերևայնությունը` ամուր

Արմատի երկարությունը`19-20 սմ

Արմատի ձևը` կոնաձև

Արմատի գույնը` մուգ կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ