Ձմերուկ

BARBARA F1  (FRANCE)
BARBARA F1 (FRANCE)

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

CRIMA F1
CRIMA F1

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

CRIMSON SWEET     (FRANCE)
CRIMSON SWEET (FRANCE)

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

CRIMSON SWEET      (THE NETHERLANDS)
CRIMSON SWEET (THE NETHERLANDS)

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

AU PRODUCER  (NLD)
AU PRODUCER (NLD)

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

CRIMSON SWEET      (ITALY)
CRIMSON SWEET (ITALY)

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

GALAKSİ KARPUZ
GALAKSİ KARPUZ

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ

 

GALAKTİKA
GALAKTİKA

Վաղահասությունը (օր)` 80

Ձևը` կլոր

Քաշը` 12-16 կգ

Կեղևի գույնը` կանաչ

Պտղամսի գույնը` կարմիր

Փաթեթավորումը` 500 գ