ՃԱԿՆԴԵՂ (կերի)

ԷԿԵՆԴՈՐՖՅԱՆ ԴԵՂԻՆ, ֆրանսիական
ԷԿԵՆԴՈՐՖՅԱՆ ԴԵՂԻՆ, ֆրանսիական

Հասունացման շրջան` միջահաս

Չափը` 8-12 կգ

Փաթեթավորումը` 1 կգ

 

 

ԷԿԵՆԴՈՐՖՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ, ֆրանսիական
ԷԿԵՆԴՈՐՖՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ, ֆրանսիական

Հասունացման շրջան` միջահաս

Չափը` 8-12 կգ

Փաթեթավորումը` 1 կգ