Բրոկկոլի

SPRING F1
SPRING F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

LINDA F1
LINDA F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 0.5 գ

 

CENTAURO F1
CENTAURO F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

GREEN  MEGIKE F1
GREEN MEGIKE F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

ZEN F1
ZEN F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

SAKURA F1
SAKURA F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

BT  BURTON  F1
BT BURTON F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

GREEN PARSOL F1
GREEN PARSOL F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

GREEN SPUTNIK F1
GREEN SPUTNIK F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

LINDA F1  SEMCO JUNIOR
LINDA F1 SEMCO JUNIOR

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ

 

MAGNUM F1
MAGNUM F1

Վաղահասությունը` միջին վաղահաս

գույնը` մուգ  կանաչ

Չափը` միջին

Փաթեթավորումը` 25 գ