ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ

SWEET NUGGET F1
SWEET NUGGET F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս  

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

 

TASTY SWEET F1 \ TASTY GOLD F1
TASTY SWEET F1 \ TASTY GOLD F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

 

TASTY DREAM F1
TASTY DREAM F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

 

 

ACCENTUATE F1
ACCENTUATE F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 22-25 սմ

 

 

PIONNER F1
PIONNER F1
SI MIAMI F1
SI MIAMI F1
MAY 16 G 76
MAY 16 G 76