Եգիպտացորեն

ROYALTY F1
ROYALTY F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

NOA F1
NOA F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

GIA F1
GIA F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

HARDI F1
HARDI F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

BORA F1
BORA F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

PIONNER F1
PIONNER F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

PIONNER F1
PIONNER F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ

 

PIONNER F1
PIONNER F1

Նկարագիր՝ քաղցր

Վաղահասությունը՝ վաղահաս 

Մշակաբույսի բարձրությունը՝ 180-200 սմ

Կողրի երկարությունը՝ 19-22 սմ

Փաթեթավորումը` 5000 հատ